null

Certyfikat audytu cyberbezpieczeństwa

W ostatnim czasie nasza firma była poddana szczegółowym testom podatności infrastruktury informatycznej na zagrożenia zewnętrzne.

Firma Sectest.IT przeprowadziła stosowne testy naszego środowiska, w wyniku czego otrzymaliśmy certyfikat audytu cyberbezpieczeństwa.
Jest to dla nas bardzo ważne potwierdzenie, gdyż w naszej ofercie znajdują się nasze autorskie rozwiązania chmurowe tj. fCloud, Fiskalizator ECBC, e-paragon i inne.

Przeprowadzony audyt nie wykrył również podatności na zagrożenia w aplikacjach przez nas opracowanych, z czego jesteśmy dumni.
Jest to potwierdzeniem, że nasi architekci, programiści i sieciowcy stosują aktualnie obowiązujące najlepsze praktyki bezpieczeństwa rozwiązań.

Test składał się z dwóch zasadniczych części:

  • audytu infrastruktury ogólnej
  • audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych - aplikacji

Rozwiązania chmurowe oraz infrastruktura zostały przetestowane zgodnie z metodykami odpowiednimi do testowania tego rodzaju systemów.

warpol_cert.png