null

Od kiedy obowiązuje e-paragon i jak działa?

E-paragon, inaczej elektroniczny paragon fiskalny, czyli rozwiązanie dedykowane dla branży retail, e-commerce oraz ich klientów. Elektroniczny paragon stworzony został z myślą umożliwienia sprzedawcom rezygnacji z drukowania tradycyjnych paragonów fiskalnych na papierze.

Od kiedy działa elektroniczny paragon? 

Rozwiązanie e-paragon dostępne jest dla przedsiębiorców od kwietnia 2020 roku. Obowiązkiem jaki trzeba spełniać jest posiadanie drukarki fiskalnej online z funkcją e paragon. 

Dowiedź się więcej o drukarce fiskalnej online. e-paragon logo zielone

Podstawa prawna

E-paragony zrównane są pod względem prawnym z paragonami papierowymi. Tak wynika z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT. Przepis ten mówi, że podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

a) w postaci papierowej lub 
b) za zgodą nabywcy w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

E-paragon

Jak działa e-paragon?

Klient wybiera czy chce otrzymać paragon w formie papierowej czy elektronicznej. Na tym etapie drukarka automatycznie wysyła dane do Ministerstwa Finansów oraz archiwizuje dane fiskalizacji na platformie (fCloud). Paragon elektroniczny zostaje przekazany klientowi za pomocą e-maila, aplikacji lojalnościowej lub wiadomością SMS.

Skontaktuj się z naszym ekspertem i dowiedz się więcej

Kontakt

e-paragon_jak_dziala.png